Tilslutning til offentlig kloak

Sommerhus områderne nord for Nyborg planlægges afskåret til offentlig kloak, som spildevandskloakering, hvor grundejere skal separere regnvand fra spildevand og derefter lede regnvandet til eksisterende dræn eller godkendt faskine.

Kloak separeringer i fællessystemer:

Der planlægges kloak separeringer i dele af de fælleskloakerede områder i Nyborg midtby samt hovedgaden i Herrested, hvor regnvand og spildevand føres i hver sin ledning. Grundejerne er forpligtet til på egen grund, at separere regnvand fra spildevandsledninger og lede regnvandet til en af Kloakforsyningen nyetableret regnvandsledning.

Kontakt JDH Anlæg og få mere information.

Kort


Medlem af


Arbejdstilsyn