NEDSIVNINGSANLÆG

Nedsivningsanlæg etableres af din kloakmester.

Etablering af nedsivningsanlæg kræver forundersøgelser

Etablering af nedsivningsanlæg kræver forundersøgelser, hvor afstand til vandindvindingsanlæg, grundvandsstand og jordbundsforhold er de vigtigste.

Et nedsivningsanlæg bruges til at rense spildevandet, hvis dit hus ikke er forbundet til hovedkloakken.

Et nedsivningsanlæg fungerer ved at vandet renses mekanisk i en bundfældningstank, også kaldet en septiktank. Bundfældningstanken bruges til at holde de faste stoffer tilbage. Væsken filtreres og ledes videre til nedsivningsområdet, hvor den fordeles og renses af mikroorganismer i jorden. Filtreringen vil efterlade stoffer i bundfældningstanken, og skal tømmes af en slamsuger.

Bemærk at det er forbudt selv at etablere et nedsivningsanlæg. Det må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Husk at JDH Anlæg er autoriseret kloakmester.

Skal vi ringe dig op?

Ring op

Besøg vores samarbejdspartnere

hvordan kan vi hjælpe dig?

Skriv til os, og du vil høre fra os inden for to hverdage.
Du kan også ringe på tlf. 
+45 65 35 17 03

Kontakt

Adresse

Søgyden 15,
5540 Ullerslev