OFFENTLIG KLOAK

Tilslutning til offentlig kloak.

Kontakt JDH Anlæg og få mere information

Sommerhus områderne nord for Nyborg planlægges afskåret til offentlig kloak, som spildevandskloakering, hvor grundejere skal separere regnvand fra spildevand og derefter lede regnvandet til eksisterende dræn eller godkendt faskine.

Kloaksepareringer i fællessystemer:

Der planlægges kloak separeringer i dele af de fælleskloakerede områder i Nyborg midtby samt hovedgaden i Herrested, hvor regnvand og spildevand føres i hver sin ledning. Grundejerne er forpligtet til på egen grund, at separere regnvand fra spildevandsledninger og lede regnvandet til en af Kloakforsyningen nyetableret regnvandsledning.

Vi kan udføre tilslutningen på din grund:
– Etablering af regnvandsbrønd
– Tilslutning af stikledning.
– Omhyggelig reetablering, også ved flisebelægning.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

JDH Anlæg udfører, i fast rammeaftale, kloakseparering for Nyborg og Kerteminde Kommune.

 

 

 

Skal vi ringe dig op?

Ring op

Besøg vores samarbejdspartnere

hvordan kan vi hjælpe dig?

Skriv til os, og du vil høre fra os inden for to hverdage.
Du kan også ringe på tlf. 
+45 65 35 17 03

Kontakt

Adresse

Søgyden 15,
5540 Ullerslev